Bereken nu zelf uw rit prijs aan de onderkant van deze pagina. 

Voer uw laad en los adres in en uw prijs wordt berekening.

Deze getoonde prijzen zijn gebaseerd op een berekening van het gewenste voertuig / laadvolume :

Ook worden de voertuigtype's aangeduid afhankelijk het volume of gewicht van de te vervoeren lading. 

We berekenen enkel van A naar B er zijn bij ons bedrijf geen voorrijkosten dus u bent altijd voordeliger uit dan bij onze collega's


Bij vragen welk voertuig het beste bij u past kunt u contact opnemen met de planning die u graag van helder advies voorziet. 


Toeslagen zoals TOL ,veerdiensten etc. worden apart gefactureerd.

Toeslag extra stop € 7,50

Toeslag wachttijd per kwartier € 5,50

Toeslag tussen 18.00 - 7.00 uur 50%

Toeslag zon- en feestdagen 50%

Alle genoemde tarieven zijn ex btw. / eventuele tol & toeslag


Voorwaarden en Betalingen | Eurostars Logistics B.V

1. De afzender is verplicht op het ogenblik dat hij de vrachtbrief overhandigt, dan wel op het ogenblik dat de zaken door de vervoerder in ontvangst zijn genomen, de vracht en verdere op de zaken drukkende kosten te voldoen.
2. Indien ongefrankeerde zending is overeengekomen, is de geadresseerde bij de aflevering van de zaken door de vervoerder verplicht de vracht, het uit anderen hoofde terzake van het vervoer verschuldigde en verdere op de zaken drukkende kosten te voldoen; indien hij deze op eerste aanmaning niet voldeed, is de afzender hoofdelijk met hem tot betaling verplicht.
Indien de afzender bij ongefrankeerde verzending op de vrachtbrief heeft vermeld, dat zonder betaling van de vracht, van het uit anderen hoofde terzake van het vervoer verschuldigde of van verdere op de zaken drukkende kosten niet mag worden afgeleverd, moet de vervoerder, indien geen betaling plaatsvindt, de afzender nadere instructies vragen die hij moet opvolgen, voor zover hem dit redelijkerwijs mogelijk is, tegen vergoeding van kosten, schade en eventueel betaling van een redelijke beloning, tenzij deze kosten door zijn schuld zijn ontstaan.
3. De vervoerder is gerechtigd om alle noodzakelijk gemaakte buiten gerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van de vracht en andere bedragen, zoals genoemd in leden 1 en 2, aan degene die gehouden is tot betaling van de vracht en andere kosten, in rekening te brengen.
De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de debiteur in verzuim is en de vordering ter incasso uit handen is gegeven.
4. De vracht, het uit anderen hoofde terzake van het vervoer verschuldigde en verdere op de zaken rustende kosten zijn ook verschuldigd indien de zaken niet, slechts ten dele, beschadigd of met vertraging ter bestemming worden afgeleverd.
5. Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van vracht, van het uit anderen hoofde terzake van het vervoer verschuldigde of van verdere op de zaken drukkende kosten met vorderingen uit anderen hoofde is niet toegestaan.
6. Indien de afzender niet aan zijn in het onderhavige artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan, is de vervoerder bevoegd het vertrek van het vervoermiddel op te schorten en alsdan wordt de hierdoor voor hem ontstane schade als op de zaken drukkende kosten aangemerkt.

7. Alle betalingen geschieden d.m.v een digitale factuur of contant.

De digitale factuur ontvangt u na het uitvoeren van de transportopdracht via de email deze dient u binnen gestelde termijn vermeld op de digitale factuur voldoen.


Voer uw ophaaladres in en uw eindbestemming en onze online adviseur rekent het tarief en de kosten uit.

De aan u getoonde tarieven zijn exclusief tol / toeslag / btw

  1. Type A is een Opel Combo met laadvolume 3m3 
  2. Type B is een Opel Movano met laadvolume 7m3
  3. Type C is een Opel Movano 3L2H met laadvolume 11m3
  4. Type D is een Opel Movano met laadklep en laadvolume 20m3
Kaartgegevens


Kaartgegevens
Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK