Algemene Voorwaarden

 

 EUROSTARS LOGISTICS

   

Offerte : versie 1.0 Datum : 01-01-2014 ( pdf versie standaard bij offerte )

Auteur : J.M Demestre

 

  

Eurostars Logistics Ameland 11 3621VM Breukelen  www.eurostarslogistics.nl

 


Tarieven en toeslagen

 

Jaarlijkse indexering en uitgangspunten

 

 • Bovengenoemde tarieven zijn gebaseerd op het kostenniveau van 1 januari 2016. Tarieven worden jaarlijks verhoogd met een minimum dat gelijk is aan de jaarlijkse NEA index.
 • De tarieven zijn geldig t/m 31 december 2016, met uitzondering van extreme kostenstijgingen.

Genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting of andere vormen van belasting, heffing, kosten: zoals dieselolietoeslag, Duitse Maut, opmaak uitvoer dan wel invoerdocumenten alsmede  in- en uitvoerrechten.

 

Dieselclausule

 

Eurostars Logistics hanteert op al haar transporten een dieselclausule. De brandstoftoeslag wordt maandelijks bepaald. Als peildatum geldt de eerste dag van de maand. De prijzen zijn gebaseerd op Shell Nederland B.V. (www.shell.nl). De dieseltoeslag wordt apart vermeld op de factuur en overeenkomstig onderstaand schema berekend. Op verzoek wordt u maandelijks over de hoogte van de dieselolietoeslag geïnformeerd.

 

 

Dieselolieprijs €

Dieselolietoeslag

€ 0,7059

t/m

€ 0,7279

0%

€ 0,7280

t/m

€ 0,7500

1%

€ 0,7501

t/m

€ 0,7721

2%

€ 0,7722

t/m

€ 0,7942

3%

€ 0,7943

t/m

€ 0,8163

4%

€ 0,8164

t/m

€ 0,8384

5%

€ 0,8385

t/m

€ 0,8605

6%

€ 0,8606

t/m

€ 0,8826

7%

€ 0,8827

t/m

€ 0,9047

8%

€ 0,9048

t/m

€ 0,9268

9%

€ 0,9269

t/m

€ 0,9489

10%

€ 0,9490

t/m

€ 0,9710

11%

€ 0,9711

t/m

€ 0,9931

12%

€ 0,9932

t/m

€ 1,0152

13%

€ 1,0153

t/m

€ 1,0373

14%

€ 1,0374

t/m

€ 1,0594

15%

€ 1,0595

t/m

€ 1,0815

16%

€ 1,0816

t/m

€ 1,1036

17%

€ 1,1037

t/m

€ 1,1257

18%

€ 1,1258

t/m

€ 1,1478

19%

€ 1,1479

t/m

€ 1,1699

20%

€ 1,1700

t/m

€ 1,1920

21%

€ 1,1921

t/m

€ 1,2141

22%

€ 1,2142

t/m

€ 1,2362

23%

€ 1,2363

t/m

€ 1,2583

24%

€ 1,2584

t/m

€ 1,2804

25%

€ 1,2805

t/m

€ 1,3025

26%

€ 1,3026

t/m

€ 1,3246

27%

€ 1,3247

t/m

€ 1,3467

28%

€ 1,3468

t/m

€ 1,3688

29%

€ 1,3689

t/m

€ 1,3909

30%

 

Berekening tarieven

 

Tarieven zijn in Euro (€) exclusief BTW voor:

 • ongevaarlijke goederen uit het vrije handelsverkeer met normale afmetingen
 • het zelf laden/lossen door de afzender/ontvanger, tenzij anders overeengekomen
 • 1 laad- en 1 losadres
  • thans geldende koersen, prijzen, arbeidsvoorwaarden en condities, wij behouden ons het recht voor onze prijzen tussentijds aan te passen.
  • Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen, tenzij anders overeengekomen.


Richtlijn voor bepalen van tarief

 

 • Tenzij anders overeengekomen worden losse colli zendingen aan de hand van het totaal gewicht van een zending, volgens kilogramstaffel berekend. Het maximum gewicht per ondeelbare collo is 40 kg. Indien het gewicht voor een ondeelbare collo zwaarder is dan 40 kg wordt er afgerekend op basis van een  pallettarief of met behulp van onderstaande volumeberekening. Iedere collo is voorzien van adresgegevens van afzender en ontvanger (naam, adres, postcode en woonplaats)
 • Tenzij anders overeengekomen zijn bijgaande palletprijzen gebaseerd op maximum vloeroppervlak, Palletprijzen zijn gebaseerd op standaard europallet of blokpallet met een maximum hoogte en gewicht per  pallet. Pallets met een groter vloeroppervlak, hoogte of gewicht worden afgerekend naar het betaalbaar volume gewicht.

1 m3

 

333 kg

1 laadmeter

 

1850 kg

1 europallet

(120x 80x200/260)

740 kg

1 blokpallet

(120x100x200/260)

925 kg

 

Uitgegaan wordt van:

 Maximaal gewicht per lading is 25 ton

 • Afleveradressen voor zendingen vanaf 1 pallet zijn bereikbaar met een Bestelauto
 • Tijdleveringen moeten daags van te voren schriftelijk kenbaar worden gemaakt. De planning van Eurostars Logistics kan -alleen in overleg- en bij bevestiging een tijdlevering garanderen. Extra kosten voor afleveren in Nederland voor 10:00 uur: € 25,- en voor 12:00 uur: € 15,-
 • Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen naar Zweden, Denemarken en Noorwegen zullen wij € 100,- ADR toeslag in rekening brengen en vervoer naar Groot Brittannië € 50,-. ADR toeslag. Voor goederen naar Finland is ADR op aanvraag.
 • Voor geconditioneerd (verwarmd vervoer) zullen wij een toeslag berekenen van 25% van het vrachttarief met een minimum van € 75,- en een maximum van € 275,-
 • Goederen met buitensporige afmetingen zoals lengtegoederen worden tegen een apart tarief afgerekend.
 • Tarieven zijn exclusief rembourskosten
 • Levering met kleplossing of kooiaap voor internationale transporten is op aanvraag, hieraan zijn extra kosten verbonden. Kleplossing (internationaal) bedraagt 10% van de transportkosten met een minimum van € 75,- per levering. Uitzondering is Finland daar geldt kosten kleplossing op aanvraag.
 • Tarieven  zijn  exclusief  laden/lossen  (schier)eilanden,  Zeeland  en  pakketzendingen  (lucht)havens.

Toeslagen zijn op aanvraag verkrijgbaar. Voor levering in zogenaamde milieu zones geldt een toeslag van 75% op de vervoerskosten.

 • Tarieven zijn exclusief retourneren van pallets en gitterboxen
 • Voedingsmiddelen dienen verpakt en ongeconditioneerd ter vervoer worden aangeboden

 

 

Transportopdrachten

 

Uw zendingen

Uw zendingen behandelen wij met zorg. U kunt zelf ook bijdragen in de kwaliteit van uw zendingen. Goederen dienen goed en deugdelijk te zijn verpakt, zonodig ingeseald op pallets. De aansprakelijkheid van Eurostars Logistics. vervalt zodra goederen onvoldoende verpakt zijn. Aangezien uw zendingen een of meerdere keren kunnen worden overgeladen, is het belangrijk dat u gebruik maakt van geschikte verpakkingen.

Zorg ervoor dat de pallets geen uitstekende delen bevatten. Iedere pallet en collo dient te zijn voorzien van een etiket met daarop de volledige adresgegevens van de afzender en ontvanger en eventueel van symbolen die een vereiste behandeling aangeven.

 

Aanmelden transportopdrachten

Transportopdrachten kunnen tot 22:00 uur worden aangemeld om volgende dag te worden getransporteerd. Iedere transportopdracht moet zijn voorzien van: volledig laad –en losadres, leveringscondities, n.a.w. gegevens opdrachtgever, n.a.w. gegevens betaler vrachtkosten, laad –en losdata. Aanmelden kan via fax, post, e-mail, of EDI verbinding. Indien transportopdrachten korter dan 1 dag voor vertrekdatum voor 15:00  uur worden afgezegd, zullen wij 70% van het overeen gekomen vrachttarief in rekening brengen. De opdracht kan nooit mondeling worden overeengekomen.

 

Goederen dienen vergezeld te gaan van een vrachtbrief of op aanvraag via een verzendlijst, die door de afzender is ingevuld en per fax aan ons is bevestigd. Iedere afzonderlijke vrachtbrief wordt beschouwd als een zending.

 

De benodigde vervoersdocumenten voor internationale zendingen dienen door de afzender verzorgd te worden en te  worden opgestuurd ofwel worden meegegeven met de  zending. Voor zendingen met bestemming Noorwegen dient te allen tijde te worden meegegeven: een juiste originele handelsfactuur (met correct BTW nummer) met eventueel een EUR 1 certificaat. De factuur dient bij boeking te worden meegestuurd. Registratie ten uitvoer € 35,- per zending. Registratie ten invoer € 45,- per zending.


Transporten en looptijden

 

Laad- en lostijden

Deze offerte is gebaseerd op bereikbaarheid met internationale auto. Zendingen worden tussen 08:00 en 18:00 geleverd of afgehaald, van maandag t/m vrijdag.

-         Laden nationaal/internationaal  tot 5000 kg                          30 minuten

-         Laden nationaal/internationaal boven 5000 kg                      60 minuten

-         Lossen nationaal/internationaal  tot 5000 kg                         30 minuten

-         Lossen nationaal/internationaal boven 5000 kg                     60 minuten

Indien werkelijke laad- en lostijden langer duren dan de hierboven genoemde tijden zullen wij extra kosten in

rekening brengen van € 75,- per uur.

Wanneer een zending voor de 2e keer dient te worden afgehaald of geleverd, buiten de schuld van Eurostars Logistics brengen wij hiervoor kosten in rekening.

Wordt een zending geweigerd dan wordt u hierover geïnformeerd en zal u om nadere instructies worden gevraagd. Dit geldt ook in het geval van incomplete instructies of adressering.

 

Er wordt van uitgegaan dat er op zowel het laad- als losadres voldoende en adequate middelen aanwezig zijn om de goederen te verzenden/ontvangen. Indien dit niet het geval is dient de opdrachtgever dit schriftelijk op de originele opdrachtbon te vermelden. Eurostars Logistics. kan in overleg zorgen voor extra laad- / losmiddelen. Hiervoor zullen extra kosten in rekening gebracht worden. Indien door gebruik van laad- en losmiddelen op locatie, door onze chauffeurs een ongeval veroorzaakt wordt, of deze zichzelf of anderen letsel toebrengt, is Eurostars Logistics hiervoor niet aansprakelijk.

 

Looptijden

De looptijden zijn afhankelijk van zendinggrootte en bestemming. Looptijden gelden: melden dag A, laden dag B (is vertrekdag). Afwijkende looptijden zijn in overleg mogelijk. Dagelijks vertrek, begeleid transport.

Nederland               24 uur

België                     24 – 48 uur

Duitsland                24 – 48 uur

Denemarken          24 – 48 uur

Zweden                  24 – 72 uur

Noorwegen            24 – 72 uur

Groot Brittannië     24 – 48 uur

Overige delen EU 24 - 72 uur

 

Rembourszendingen

Tenzij anders overeengekomen accepteert Eurostars Logistics. geen zendingen die onder rembours verstuurd worden. Indien toch remboursen van toepassing zijn dan zullen de geldende remboursprovisies per opdrachtgever afgestemd worden. Eurostars Logistics. is niet aansprakelijk indien de door ons ontvangen cheques ongedekt blijken te zijn. Eurostars Logistics

B.V. acht zicht niet aansprakelijk voor het niet afdragen van remboursgelden als gevolg van overmachtsituaties.

 

Europallets ruilen

Indien de goederen verpakt zijn op europallets zal Eurostars Logistics. deze pallets trachten te ruilen op het laad – en losadres. Wanneer er geen ruiling kan plaats vinden dan zal de chauffeur van Eurostars Logistics. een palletbon uitschrijven. Deze palletbon dient door de wederpartij getekend te worden. Een kopie wordt afgegeven aan de wederpartij. Voor europallets die niet retour worden geleverd door uw klant vervalt de aansprakelijkheid van Eurostars Logistics om deze retour te leveren. Er wordt derhalve geen aansprakelijkheid erkent noch een vergoeding uitgekeerd indien op onze voorspraak geen pallets retour worden verkregen.

Eurostars Logistics zal op verzoek van de opdrachtgever een palletregistratie bijhouden. Dit verzoek zal de opdrachtgever schriftelijk moeten indienen bij Eurostars Logistics. De opdrachtgever kan enkel aanspraak maken op een eventueel tegoed aan pallets wanneer een schriftelijk verzoek is ingediend en bij overlegging van een getekende palletbon van Eurostars Logistics. Palletbonnen / palletadministraties van de opdrachtgever of derden worden niet geaccepteerd als geldig bewijs materiaal van een eventueel tegoed. Indien gewenst kan de klant een kopie palletbon opvragen bij de palletadministratie van Eurostars Logistics.

Alleen in goede staat verkerende europallets worden geadministreerd en kunnen geruild worden. Beschadigde europallets kunnen niet in de saldi meegenomen worden. In alle  saldi wordt een standaard percentage verlies/uitval van 10% ingecalculeerd. Dit houdt in dat Eurostars Logistics. in geval van een palletschuld, 90% van de schuld zal retourneren.

Het gehanteerde systeem voor europallets heeft enkel betrekking op de zogenaamde palletruil landen (onder andere NIET voor Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, Engeland, Spanje en Portugal) Alle pallets voor deze landen worden gezien als éénweg-pallets. Buiten europallets hanteert Eurostars Logistics. geen ruilsystemen voor emballage en worden deze verpakkingen gezien als éénweg materiaal. Claims op europallets dienen uiterlijk binnen 3 maanden na transport bij Eurostars Logistics. schriftelijk ingediend te worden. Toeslag voor palletruil: 2,60 EUR per pallet.


Algemene voorwaarden en condities

 

 

Op al onze werkzaamheden en overeenkomsten zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden en overeenkomsten van toepassing:

 

Bij nationaal (binnenlands) wegvervoer zijn de “Algemene Vervoer Condities (AVC) 2002” van toepassing. Bij internationaal (grensoverschrijdend) wegvervoer de bepalingen van het “CMR-verdrag”. Bij physical distribution (opslagactiviteiten) de “Physical Distribution Voorwaarden TLN”. Bij distributie de “Algemene Voorwaarden Distributievervoer”. Voor expeditieactiviteiten zijn van de toepassing de “Nederlandse Expeditievoorwaarden (Fenex)”. Indien verwezen wordt naar de INCOTERMS, dan refereren wij aan de INCOTERMS 2000.

 

Op verzoek wordt kosteloos een exemplaar van de tekst van bovengenoemde voorwaarden verzonden. Van toepassing is de laatst geldende versie.

 

 

Aansprakelijkheid en verzekering

 

 

Eurostars Logistics. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijk verlies, schade of verdwijning van goederen wanneer deze in opslag zijn. De opdrachtgever dient zelf de goederen te verzekeren voor diefstal, brand, schade en voorraadverschillen. Van alle condities/ voorwaarden zijn telkens de laatst gedeponeerde versies van toepassing. Met nadruk wijzen wij erop, dat de goederen tijdens het vervoer verzekerd zijn voor AVC vervoer en voor CMR vervoer. Het betreft hier het verzekerd zijn m.b.t. de aansprakelijkheid van de vervoerder. Deze verzekering geldt over het gewicht van het beschadigde/ vermiste gedeelte. Indien goederen een hogere waarde hebben dan de bovenvermelde bedragen dan dient men zelf voor een goederenverzekering te zorgen. Indien gewenst kan Eurostars Logistics. hier ook voor zorgen. Zichtbare schades dienen dienen vergezeld met een aansprakelijkheidstelling binnen 14 dagen bij Eurostars Logistics. ontvangen te zijn. Eurostars Logistics. is geen schade vergoeding verschuldigd voor gevolgschade, extra vrachtkosten, voor het vervangen van een zending, reiskosten, expertisekosten, omzetderving, etc.

 

 

 

Betalingscondities / Vrachtbetaling Eurostars Logistics 

1. De afzender is verplicht op het ogenblik dat hij de vrachtbrief overhandigt, dan wel op het ogenblik dat de zaken door de vervoerder in ontvangst zijn genomen, de vracht en verdere op de zaken drukkende kosten te voldoen.
2. Indien ongefrankeerde zending is overeengekomen, is de geadresseerde bij de aflevering van de zaken door de vervoerder verplicht de vracht, het uit anderen hoofde terzake van het vervoer verschuldigde en verdere op de zaken drukkende kosten te voldoen; indien hij deze op eerste aanmaning niet voldeed, is de afzender hoofdelijk met hem tot betaling verplicht.
Indien de afzender bij ongefrankeerde verzending op de vrachtbrief heeft vermeld, dat zonder betaling van de vracht, van het uit anderen hoofde terzake van het vervoer verschuldigde of van verdere op de zaken drukkende kosten niet mag worden afgeleverd, moet de vervoerder, indien geen betaling plaatsvindt, de afzender nadere instructies vragen die hij moet opvolgen, voor zover hem dit redelijkerwijs mogelijk is, tegen vergoeding van kosten, schade en eventueel be taling van een redelijke beloning, tenzij deze kosten door zijn schuld zijn ontstaan.
3. De vervoerder is gerechtigd om alle noodzakelijk gemaakte buiten gerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van de vracht en andere bedragen, zoals genoemd in leden 1 en 2, aan degene die gehouden is tot betaling van de vracht en andere kosten, in rekening te brengen.
De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de debiteur in verzuim is en de vordering ter incasso uit handen is gegeven.
4. De vracht, het uit anderen hoofde terzake van het vervoer verschuldigde en verdere op de zaken rustende kosten zijn ook verschuldigd indien de zaken niet, slechts ten dele, beschadigd of met vertraging ter bestemming worden afgeleverd.
5. Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van vracht, van het uit anderen hoofde terzake van het vervoer verschuldigde of van verdere op de zaken drukkende kosten met vorderingen uit anderen hoofde is niet toegestaan.
6. Indien de afzender niet aan zijn in het onderhavige artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan, is de vervoerder bevoegd het vertrek van het vervoermiddel op te schorten en alsdan wordt de hierdoor voor hem ontstane schade als op de zaken drukkende kosten aangemerkt.

 

 

Geldigheidsduur & Geschillen

 

 

Geldigheidsduur

Alle offertes van Eurostars Logistics. zijn tot uiterlijk 7 dagen na datum van afgifte geldig en vervangen alle voorgaande offertes. Alle afgegeven tarieven zijn gebaseerd op de door de klant verstrekte informatie. Eurostars Logistics. behoudt zich het recht voor dat wanneer het werkelijk zendingsaanbod substantieel afwijkt van de verkregen of geïnterpreteerde informatie betreffende het aanbod tijdens het offerte stadium, de tarieven aan te passen. Tevens kan er bij bepaalde ritten een vooruitbetaling op de total factuur worden gevraagd.

 

Geschillen

Op alle overeenkomsten met Eurostars Logistics. is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden berecht door de bevoegde Rechter in het arrondissement Utrecht, tenzij Eurostars Logisitics. om haar moverende redenen het geschil wil doen berechten door de volgens de Wet bevoegde Rechter.

Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK